Skip to main content

Zmluvy

Názov dokumentu Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Advokátska kancelária BURIK, s.r.o. 5.11.2021 Prezrieť dokument
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. 5.10.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 5.10.2021 Prezrieť dokument
Dôvera (e-služby) Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 5.10.2021 Prezrieť dokument
Kúpna zmluva – Obytný kontajner Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. MH Asist, s.r.o. 5.10.2021 Prezrieť dokument
Osvedčenie o priznaní štatútu r.s.p. Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 27.9.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o Balíkovom účte Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Slovenská sporiteľňa, a. s. 27.9.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o Balíkovom účte Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Slovenská sporiteľňa, a. s. 27.9.2021 Prezrieť dokument
Darovacia zmluva Mesto Martin Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 26.8.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o podnájme nebytových priestorov (04/2021) Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. 24.8.2021 Prezrieť dokument
Rámcová zmluva Hilti Fleet Management Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Hilti Slovakia, spol. s r.o. 24.8.2021 Prezrieť dokument
Rámcová kúpna zmluva 07329/2021 Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Stavebniny DEK, s.r.o. 24.8.2021 Prezrieť dokument
Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných podnikateľov Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.8.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby, školiacej činnosti, služby technika požiarnej ochrany a poradenstva v uvedených
oblastiach a oblasti inšpekcie práce
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. BOZiPo-SK, s.r.o. 09.07.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Zdravotka – PZS, s.r.o. 08.07.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o balíkovom účte a Zmluva o elektronickej službe Business 2 Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Slovenská sporiteľňa, a.s. 02.07.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o vykonávaní účtovníckych práv a odborného účtovného poradenstva Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. TREBAXX s. r. o. 24.06.2021 Prezrieť dokument
Cenník služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb vrátane dodatkov, dohody o
splátkach a súhlasu
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Orange Slovensko, a.s. 20.06.2021 Prezrieť dokument
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Advokátska kancelária BURIK s.r.o. 18.06.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o výkone funkcie konateľa Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Ing. Miloš Mikula 28.06.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Základná umelecká škola 9.12.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 23.12.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. TECH-ENERGY Slovakia s.r.o. 28.12.2021 Prezrieť dokument
Rámcová zmluva na prenájom montážnej plošiny Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. ELWORK, s.r.o. 30.12.2021 Prezrieť dokument
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.12.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 29.10.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Základná škola s Materskou školou 4.8.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Materská škola 12.8.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 22.9.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Základná umelecká škola 15.12.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Základná umelecká škola 15.12.2021 Prezrieť dokument
Názov dokumentu Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Materská škola 25.5.2022 Prezrieť dokument
Názov dokumentu Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 30.1.2023 Prezrieť dokument
Dodatok k zmluve Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 15.3.2023 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 30.3.2023 Prezrieť dokument
Dodatok k zmluve Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 17.4.2023 Prezrieť dokument
Dodatok k zmluve Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 2.6.2023 Prezrieť dokument
Zmluva o poskytovaní služieb Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 30.6.2023 Prezrieť dokument
Zmluva o poskytovaní Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 4.7.2023 Prezrieť dokument
Rámcová zmluva Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. DE-AQUA spol. s r.o. 17.7.2023 Prezrieť dokument
Dohoda o ukončení Trebaxx Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. TREBAXX s.r.o. 2.10.2023 Prezrieť dokument
Dohoda o ukončení AK Burik, s.r.o. Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. AK Burik, s.r.o. 2.10.2023 Prezrieť dokument
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. JUDr. Vladimír Záborský 1.11.2023 Prezrieť dokument
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 27.12.2023 Prezrieť dokument
Názov dokumentu Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
Dodatok k zmluve Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. JUDr. Vladimír Záborský 30.1.2024 Prezrieť dokument
Zmluva Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. MP economy 2.5.2024 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Alexander Ruman 12.5.2024 Prezrieť dokument
Zmluva Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. PRPS, s.r.o. 4.6.2024 Prezrieť dokument