Zmluvy

Názov dokumentu Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Advokátska kancelária BURIK, s.r.o. 5.11.2021 Prezrieť dokument
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. 5.10.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o dielo Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 5.10.2021 Prezrieť dokument
Dôvera (e-služby) Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 5.10.2021 Prezrieť dokument
Kúpna zmluva – Obytný kontajner Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. MH Asist, s.r.o. 5.10.2021 Prezrieť dokument
Osvedčenie o priznaní štatútu r.s.p. Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 27.9.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o Balíkovom účte Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Slovenská sporiteľňa, a. s. 27.9.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o Balíkovom účte Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Slovenská sporiteľňa, a. s. 27.9.2021 Prezrieť dokument
Darovacia zmluva Mesto Martin Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Mesto Martin 26.8.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o podnájme nebytových priestorov (04/2021) Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. 24.8.2021 Prezrieť dokument
Rámcová zmluva Hilti Fleet Management Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Hilti Slovakia, spol. s r.o. 24.8.2021 Prezrieť dokument
Rámcová kúpna zmluva 07329/2021 Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Stavebniny DEK, s.r.o. 24.8.2021 Prezrieť dokument
Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných podnikateľov Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.8.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby, školiacej činnosti, služby technika požiarnej ochrany a poradenstva v uvedených
oblastiach a oblasti inšpekcie práce
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. BOZiPo-SK, s.r.o. 09.07.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Zdravotka – PZS, s.r.o. 08.07.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o balíkovom účte a Zmluva o elektronickej službe Business 2 Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Slovenská sporiteľňa, a.s. 02.07.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o vykonávaní účtovníckych práv a odborného účtovného poradenstva Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. TREBAXX s. r. o. 24.06.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o poskytovaní verejných služieb vrátane dodatkov, dohody o
splátkach a súhlasu
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Orange Slovensko, a.s. 20.06.2021 Prezrieť dokument
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Advokátska kancelária BURIK s.r.o. 18.06.2021 Prezrieť dokument
Zmluva o výkone funkcie konateľa Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p. Ing. Miloš Mikula 28.06.2021 Prezrieť dokument