Skip to main content
V prípade otázok nás kontaktujte

Adresa
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., r. s. p., Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin

IČO: 53 584 244
DIČ: 2121 423 414
IČ DPH: SK2121 423 414

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sro, vložka č.  76619/L

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Martin
IBAN: SK92 0900 0000 0051 8088 7851

Pracovná doba
Pondelok – Piatok: 08:00 – 16:00 hod.

Kontakty
Tel.: +421 915 049 972
E-mail: riaditel@rspmartin.sk

Registrácia
Registrácia: Register sociálnych podnikov
Číslo osvedčenia: 375/2021_RSP
Ku dňu: 03.05.2021
Druh podniku: Integračný

"*" označuje povinné polia