Skip to main content

Základné dokumenty

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 222/20 zo dňa 22.10.2020 o schválení zámeru založenia Sociálneho podniku mesta Martin, s.r.o.
Výpis z Obchodného registra
Zákon o sociálnej ekonomike
Výklad zákona