Skip to main content

Údržba pohrebísk a domov smútku

logo sociálny podnik mesta martin

Na základe zmluvy s mestom Martin realizujeme od mesiaca júl 2023 údržbu cintorínov a domov smútku. Uvádzame preto kontaktné osoby v prípade hlásenia zistených skutočností, podnetov a požiadaviek súvisiacich s touto činnosťou na zodpovedné osoby:

Údržba pohrebísk:

  • Radomír Kováčik – vedúci a zodpovedný za riadenie a zabezpečovanie činností, č. tel.: 0907 829 365

Správcovia domu smútku:

Tiež je možné zasielať oznámenia na e-mail: cintorin@rspmartin.sk alebo kontaktný formulár na našej web stránke.

Kontaktný formulár

"*" označuje povinné polia